Welke keurmerken heeft ons papier?

Er zijn veel verschillende milieukeurmerken. En wij proberen bij onze papiersoorten hier ook zo veel mogelijk op te letten. Want hoe meer keurmerken, hoe beter voor het milieu!

Wat zijn deze keurmerken?

De meest bekende keurmerken zijn het FSC-keurmerk, PEFC-keurmerk en het Europees Ecolabel. Maar er zijn er nog veel meer. Wij vinden het heel belangrijk dat onze papiersoorten een keurmerk met zich mee dragen. En dat wij op deze manier ons steentje kunnen bijdragen.

  • Het FSC-keurmerk

De afkorting FSC staat voor Forest Stewardship Council. Het is een internationaal keurmerk welke laat zien dat de vezels afkomstig zijn uit een verantwoord beheerd bos. In deze bossen mag er niet meer gekapt worden dan dat het bos zelf weer kan herstellen. Ook mogen er geen kwetsbare bossen of bomen met een hoge natuurwaarde gekapt worden.

Het FSC keurmerk kan aangegeven worden als FSC 100% , FSC Mix of FSC Recycled. Bij FSC 100% komen alle vezels uit een verantwoord beheerd bos. Bij FSC Mix betekent het dat minimaal 70% uit een duurzaam beheerd bos komt en/of uit gerecyclede vezels bestaat. Voor FSC Recycled wordt de eis gesteld dat het product volledig uit vezels bestaat die gerecycled zijn.

  • Het PEFC-keurmerk

Ook het PEFC is een internationaal keurmerk. Het staat voor Programma for the Endorsement of Forest Certification. Om te voldoen aan dit keurmerk moet minimaal 70% van de vezels uit PEFC beheerd bos of gerecyclede vezels bestaan. Ook dit keurmerk Le op de balans van het bos en kijkt streng naar het beschermen van de biodiversiteit. De overige 30% van de vezels moet uit een gecontroleerde oogst komen.

Net als het FSC Keurmerk is het PEFC keurmerk op te delen. Zo heb je het PEFC-papier keurmerk, zoals hierboven beschreven wordt. En PEFC Gerecycled; het product moet volledig uit gerecycled papier of hout bestaan.

  • Het Europees Ecolabel

Het EU Ecolabel geeft aan dat een product, in ons geval papier, op een milieubewuste manier is geproduceerd. Er wordt niet alleen naar de vezels voor het papier gekeken zoals bij een FSC en PEFC keurmerk, maar naar de gehele levenscyclus van een product. Voor iedere stap in het proces van het product worden verschillende criteria opgesteld om de impact op het milieu te verkleinen.
Voor papier geldt dat minimaal 70% van de vezels afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen of wederom gerecycled papier of hout. Ook moeten de bedrijven die het product produceren voldoen aan strenge criteria voor emissies naar water en lucht. Omdat er niet alleen naar het papier maar naar het hele proces gekeken wordt, is dit een van de meest milieubewuste keurmerken.

  • ECF en TCF keurmerk

Daarnaast kom je ook vaak een ECF keurmerk tegen op papier. Dit staat voor Elementary Chlorine Free. Dit betekent dat er geen chloorgas gebruikt is om het papier mee te bleken en zo een bepaalde witheid te geven. Bij dit keurmerk wordt een verbinding van chloor en zuurstof gebruikt, wat vele malen minder belastend is voor het milieu.

Ook kan je het keurmerk TCF tegenkomen. Dit staat voor Totally Chlorine Free. Bij dit keurmerk is er volledig gebleekt zonder chloorgas en/of chloorverbindingen. Ook mag er bij dit keurmerk geen vezels gebruikt worden uit niet duurzaam beheerde bossen.

Andere keurmerken die je op (grafisch) papier kan tegenkomen zijn het Scandinavische keurmerk Nordic Swan Ecolabel en het Duitse Blauer Engel. Deze keurmerken kom niet voor op onze papiersoorten.

Ook komt het vaak voor dat er meerdere keurmerken kunnen voorkomen op papiersoorten. Zo zie je vaak het EU Ecolabel, FSC keurmerk en ECF keurmerk op een soort papier langskomen. Door deze papiersoorten te kiezen draag je bij aan een lagere milieu impact.

Een andere speciale papiersoort die wij hebben is Paperwise. Dit papier is volledig gemaakt van landbouwafval en waar mogelijk geproduceerd met groene stroom. Hierdoor is het een zeer ecologisch vriendelijk product. Beter kan bijna niet!