Leer beter. Leer vanaf papier.

Al jarenlang weten scholieren en studenten online printshop Printenbind.nl te vinden voor het printen van hun samenvattingen, syllabussen, tentamenbundels, werkstukken, verslagen en scripties. Dat het nut van geprint studiemateriaal nu (weer) wordt bewezen doet het team van Printenbind.nl groot plezier.

Meer digitaal lezen leidt tot slechtere leesprestaties

In de eerste week van mei werd een nieuw OESO/PISA-rapport gepresenteerd, genaamd: 21st Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World. Hierin wordt duidelijk dat jongeren die vaker gedrukte boeken lezen, dat met meer plezier doen, meer tijd besteden aan het lezen en beter presteren bij het lezen. Sterker nog: het vaker lezen van digitale teksten leidt tot slechtere leesprestaties. Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij 15-jarige scholieren.

Studenten lezen te weinig in print

In het OESO/PISA-rapport staat dat een derde van die jongeren zelden of nooit een boek leest. Slechts een derde leest vaker op papier dan digitaal. 15% van de jongeren leest vaker digitaal en 13% even vaak op papier als digitaal. In totaal heeft het gedrukte boek dus nog steeds de voorkeur, maar doordat meer dan tweederde niet genoeg of niet genoeg in print leest komt de ontwikkeling van een sterke geletterdheid in het geding.

Drukwerk is van groot belang

Uit een eerder groot onderzoek (COST Action E-READ Initiative) in 2018 bleek al eens dat het lezen van gedrukt lesmateriaal de prestaties in het onderwijs verbetert. Scholieren begrijpen de stof beter en kunnen zich beter concentreren. Bovendien kunnen de jongeren print meer diepgaand lezen waardoor ze ook kritischer nadenken.

Lesmateriaal voordelig online printen

Print is nodig om de leesvaardigheid te ontwikkelen en is daarmee dus cruciaal. Printenbind.nl heeft er voor gekozen om het online printen zo goedkoop en snel mogelijk te maken. Geprint lesmateriaal is zo toegankelijk voor een grote groep scholieren. Met een eenvoudige website en eigen productie is de drempel om iets digitaals om te zetten tot print erg laag. Bekijk hier onze producten voor scholieren en studenten.

Bron:
6 mei 2021, Printmatters, https://printmatters.nl/nieuws/2021/05/06/van-papier-studeren-is-beter