Oplage

Wat bedoelen we met Oplage?

Met de oplage bedoelen wij de hoeveelheid exemplaren die jij wilt ontvangen. Wil je 15x hetzelfde boek / magazine / poster / etc. ontvangen, dan vul je dus bij de oplage 15 in!