Sorry this page is not translated. We apologize for the inconvinience.

Privacy policy

Use of personal data

The personal data provided by you are, of course, treated confidentially by Printenbind. This means that we will not disclose the data without your permission to third parties. Printenbind only uses the data for the purpose for which you make it available to us.

COMPANY DETAILS

Name: Print.Amsterdam BV
Address: Kabelweg 44A 1014BB Amsterdam
Chamber of Commerce: 67045596
B.T.W. number: NL856807278.B01

HOW DO YOU CONTACT US WITH REGARD TO OUR PRIVACY POLICY?

If you wish to respond to our privacy policy, please contact us

By email: [email protected]
By letter at this address: Kabelweg 44A 1014BB Amsterdam
VISIT OF THE WEBSITE

With each visit to our website, our web server automatically recognizes neither your domain name nor your email address. When visiting our website, we will keep your e-mail address if you communicate with us. The information is used internally only and is not passed on to other organizations for commercial purposes. On this site, we only use cookies that are required for the proper functioning of the website, such as the ordering system (a cookie is a small file sent by an Internet server and installed on your computer's hard disk. This file holds the Tracked from the visited Internet site and contains some information about this visit).

This website uses Google Analytics, a web analytics service offered by Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses "cookies" (text files that are placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Google uses this information to keep track of how to use the website, to set up website activity reports for website operators and other services related to website activity and internet usage. Google may provide this information to third parties if Google is required to do so by law, or in so far as these third parties process information on behalf of Google. Google will not combine your IP address with other information about Google. You can refuse the use of cookies by choosing the appropriate settings in your browser. However, we remind you that you may not be able to use all of the features of this website in that case. By using this website, you consent to the processing of the information by Google in the manner and for the purposes described above.

COMMUNICATION BY EMAIL

If you do not wish to receive emails from our company in the future, please contact us at the above address.

COMMUNICATION BY PHONE

If you tell us your phone number via the web, our company will only contact you by phone if it is necessary to inform you about the orders you placed online.

If you do not wish to receive an advertised advertisement and / or no commercial calls (more), you can report this via the website of the Infofilter Foundation: www.bel-me-niet.nl.

Our company can use consumer information for new purposes that are not yet provided in our "Privacy Policy." In that case, we will contact you before using your information for these new purposes, to notify you of the changes to our privacy policy and to give you the opportunity to refuse your participation. .

Upon request, we allow visitors to our site access to all information we keep from them. If you wish to access this information, please contact us at the above address.

Upon request, we offer visitors to our site the opportunity to correct any incorrect data we keep from them. If you wish to improve your personal information, please contact us at the above address.

If you find that our site is not in accordance with our privacy policy, please contact the above-mentioned address

Gebruik persoonsgegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Printenbind uiteraard vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij de gegevens zonder jouw toestemming niet aan derden ter beschikking zullen stellen. Printenbind gebruikt de gegevens slechts voor het doel waarvoor u deze aan ons ter beschikking stelt.

Bedrijfsgegevens

Naam: Print.Amsterdam BV
Adres: Kabelweg 44A 1014BB Amsterdam
Kamer van Koophandel: 67045596
B.T.W.-nummer: NL856807278.B01

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen

Bezoek van de website

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch jouw domeinnaam, noch jouw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Op deze site gebruiken we alleen cookies welke benodigd zijn voor een goede werking van de website, zoals het bestelsysteem (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van jouw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Communicatie per telefoon

Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf je alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je online geplaatst hebt.

Indien je geen geaddresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kun je dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.bel-me-niet.nl. 

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons «privacy-beleid». In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je jouw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op het hierboven vermelde adres.

 • De website nu twee keer sneller

  Published on 26 April 2018

  Voor ons is het belangrijk om het bestelproces voor onze klanten zo goed mogelijk te laten verlopen. Om altijd te blijven verbeteren hebben wij nieuwe aanpassingen aan de website doorgevoerd. De website is daardoor 2x zo snel geworden! Hierdoor gaat het plaatsen van een bestelling nog gemakkelijker!

 • 7 nieuwe papiersoorten

  Published on 08 April 2018

  Wat zijn ze mooi! Wij vinden de nieuwe papiersoorten stuk voor stuk prachtig en ze geven bijzonder veel waarde aan je document.

 • Zoeken in je bestanden

  Published on 30 March 2018

  Ons bestelsysteem is weer een stukje sneller en fijner gemaakt met een "zoekfunctie" voor je bestanden. Als je vaak een bestelling plaatst word je documentenlijst aardig lang, maar met de filter komt je gewenste document nu razendsnel naar voren!

Show more news articles

 • Highly recommended!

  Published on 07 April 2018 by Noud

  Very good service! Were extremely helpful with printing my graduation thesis. When the postorder company lost my package, they offered to print several extra copies.

 • More then I ever expected.

  Published on 05 April 2018 by Floris koek

  Great Service, a good price and delivers what it promises; absolutely recommended!

 • Excellent customer service.

  Published on 19 March 2018 by Anoniem

  Excellent customer service. I used the printenbind.nl service for the hardcopy versions of my master thesis. We emailed back and forth about some tables that did not fit on the page and I could sent multiple new files. The customer service assessed e...

Show more customer reviews